Regulamin szkoleń MTS Struzik Academy

I. Informacje ogólne

1. Właścicielem strony internetowej https://edu.fizjoacademy.pl/pinopresura
oraz organizatorem szkoleń jako MTS Struzik Academy jest

Fizjo Academy Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
40-322 Katowice, ul. Wandy
KRS 0000812131; NIP 9542810295

zwana dalej Organizatorem. 

2. Oferta szkoleniowa skierowana jest do absolwentów oraz studentów kierunków związanych z medycyną i fizjoterapią, naturoterapią oraz pokrewnych, a także osób nie związanych zawodowo z tymi dziedzinami. 

3. Program szkolenia oraz dostępne terminy znajdują się na stronie https://edu.fizjoacademy.pl/pinopresura

II. Rezerwacja miejsca

1. Zgłoszenia Uczestnik może dokonać:
a) poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail szkolenia@mtsstruzikacademy.pl

b) w wiadomości prywatnej na stronie https://www.facebook.com/MTSStruzikAcademy

c) w formularzu dostępnym na stronie https://edu.fizjoacademy.pl/pinopresura

2. Gwarancją rezerwacji miejsca jest dokonanie wpłaty w kwocie min. 499 zł na konto bankowe o numerze 56 1050 1214 1000 0090 8076 2546.

3. Organizator wystawia fakturę VAT za dokonane płatności na wskazane przez Uczestnika dane. 

4. Uczestnik jest zobowiązany do dokonania całości opłaty za kurs najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.

5. Rabaty dla klientów są ustalane w ramach obowiązujących w dniu zgłoszenia promocji.

 

 

III. Rezygnacja z uczestnictwa 

1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi poprzez e-mail na adres: szkolenia@mtsstruzikacademy.pl lub w wiadomości na stronie https://www.facebook.com/MTSStruzikAcademy do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu. 

2. Wniesioną opłatę rekrutacyjną Uczestnik może w porozumieniu z Organizatorem przenieść na wskazany przez siebie inny kurs. Terminy dostępne są na stronie https://edu.fizjoacademy.pl/pinopresura.

3. W przypadku braku chęci uczestnictwa w innym wybranym kursie, Organizator dokona zwrotu wpłaconej zaliczki na wskazane przez Uczestnika konto w terminie do 14 dni roboczych. 

 

IV. Odwołanie szkolenia i/lub zmiana terminu 

1. W przypadku odwołania lub zmiany terminu szkolenia Organizator zależnie od wyboru Uczestnika zwróci uiszczoną za kurs zaliczkę lub przekaże ją na poczet innego, wybranego przez uczestnika terminu.

2. W przypadku odwołania lub zmiany terminu szkolenia organizator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione koszty dodatkowe związane z podróżą, rezerwacją noclegu itd.

3. Organizator ma prawo do odwołania lub zmiany terminu kursu z przyczyn od niego niezależnych, bez zobowiązania zadośćuczynienia wobec uczestników. W takim wypadku Organizator, na prośbę Uczestnika jest zobowiązany jedynie do zwrotu przyjętych należności finansowych. 

 

V. Koszt szkolenia i warunki płatności

1. Cena kursu zawiera:

a) koszt organizacji szkolenia: wynajęcie sali, catering kawowy, wynagrodzenie wykładowcy oraz organizatorów,

b) materiały szkoleniowe: skrypty, materiały do zajęć praktycznych,

c) certyfikat,

d) zestaw narzędzi: 10 pinów, 3 pinokaty w pudełku,

e) wsparcie po kursie,

f) zniżkę 30% na kurs online.

VI. Ochrona danych osobowych

1. Organizator gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  („RODO”).

2. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym adresu e-mail do przesyłania przez Organizatora informacji o kursach/ szkoleniach oraz informacji handlowych. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku w charakterze zdjęć, filmów zrobionych na szkoleniu, w którym uczestniczył i nie zastrzega sobie prawa do roszczeń finansowych ani prawnych do ich publikacji na stronie https://edu.fizjoacademy.pl/pinopresura oraz portalach społecznościowych. Uczestnik ma prawo do wnioskowania o usunięcie materiałów z jego wizerunkiem. Organizator zobowiązuje się do usunięcia materiałów w ciągu 3 dni roboczych od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na adres mailowy szkolenia@mtsstruzikacademy.pl.

 

VII. Prawa autorskie

Wszystkie szkolenia i warsztaty są chronione prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim (ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.).

VIII. Reklamacje

Wszystkie uwagi i reklamacje przyjmowane są w formie pisemnej na adres szkolenia@mtsstruzikacademy.pl w terminie do 30 dni od dnia ukończenia szkolenia i rozpatrywane są indywidualnie.

Wszelkie odstępstwa od regulaminu ustalane są indywidualnie.